Här finns ett antal filmer som spelats in på klubben eller i samband med aktiviteter ordnade av klubben.

 

Koppelproblem med Mas-vagnar

 

 

Malmtåg

 

 

Mera malmtåg

 

 

Diverse trafik på FMJK (Da, Br52, Hilding, Nsb63)

 

 

Timmertransport

 

 

Diverse trafik på bron vid Mullbänkshyttemohed

 

 

Transport från sågverket

 

 

Klubbens 30-årsjubileum 20131016 med malmtågskörning

 

 

(H)jultågskörning på FMJK i december 2021

 

(H)jultågskörning på FMJK i december 2022