Månadens bild

T21’or på bron innan Mullbänkshyttemohed.

 

Föregående "månadens bild"