Månadens bild

Ångloksdraget malmtåg.

 

Föregående "månadens bild"