Månadens bild

Ångtåg och rälsbuss på Mullbänkshyttemohed.

 

Föregående "månadens bild"