En tidig morgon gjordes en razzia hos Kvack & Son Hembr. AB eftersom man hade en misstanke om att olaglig verksamhet pågick på området.

Pressmeddelande från polisen i Grytsjö:

 

I morse gjorde Grytsjöpolisen en gryningsrazzia hos Kvack & Son med anledning av starka misstankar och tips om grov olaga rusdrycksframställning, grov olaga rusdrycksförsäljning, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll. Televerket var behjälpliga med att näsla sig in på området samt att koppla ur telefonerna.

 

Resultatet av razzian blev framgångsrik, en tankvagn med ca 20 kubikmeter sprit, 600 kg jäst, 23,5 ton socker, 1,5 kg vetemjöl samt en anteckningsbok innehållande kundregister och en knapphändig bokföring beslagtogs.

 

Vidare beslagtogs en lastbil med släp med reklam för Bockens bryggeri som använts för transport av ovan nämnda varor. Denna kommer att säljas av kronofogden på auktion för utmätt gods.

 

Bortforslandet av det beslagtagna bevismaterialet vållade dock vissa problem, tungtransportbil och mobilkran fick rekvireras.

 

De båda huvudmisstänkta, Karl-Arne "Kvack" Lindqvist och hans systerson Erik "Son" Svensson, lyckades dock undkomma via en hittills okänd tunnel ut från fabriken och är nu efterlysta av såväl svenska polisen samt Interpol.

Då samtliga gränsövergångar och flygplatser hårdbevakas är det bara en fråga om timmar innan de infångats.

 

Vidare häktades flera personer som uppehöll sig på området för bland annat våldsamt motstånd, missfirmelse av tjänsteman, grovt fylleri på allmän plats, ännu våldsammare motstånd och ett dussintal andra åtalspunkter. De fördes till arresten i Grytsjö för tillnyktring och förhör.

Fler gripanden är att vänta under eftermiddagen då vi gått igenom det beslagtagna kundregistret tillsammans med åklagare, skattemyndighet och kronofogde.

 

Ett samtidigt tillslag gjordes mot Strandpaviljongen, Lasses minigolf, då dessa oblygt skyltar med att de saluför produkter från Kvack och Son. Resultatet av detta tillslag blev klent, sju golfbollar och 1173 tomglas. En radiobil är på väg till Arkösund efter ett tips om att Lasse Westell setts smyga omkring runt gamla lokstallet.

 

B. A. Tång

Grytsjöpolisens presstalesman.    

Tidig gryning och polisen slår till hos Kvack & Son


Polisen har kommit in på fabriksområdet och börjar beslagta bevismaterial.


En tankvagn med misstänkt innehåll beslagtas med hjälp av mobilkran.


Tankvagnen har nu lyfts upp på tungtransportbil för vidare transport.


Bevismaterialet fraktas bort under stark polisbevakning.


Fabrikörerna Kvack & Son inkommer ganska omgående med ett svar på razzian via advokat Lage Lös. 

Ärade B. A. Tång vid Grytsjö polisdistrikt.

 

Vi vill börja med att gratulera Grytsjöpolisen till väl utfört arbete!

Tidigare tillslag som gjorts (tänker speciellt på rånet [från Örebrokex] vid Mullbänkshyttemoheds station, damen som gick mot rött i Grytsjö centrum och grabben som "moonade" åt tjejerna vid disponentvillans pool) har ju inte direkt rönt någon större framgång då alla dessa utredningar lades ner i brist på bevis.

 

Vi vill på det bestämdaste dementera att tankvagnen innehåller sprit. Enligt tillförlitliga källor fanns endast dieselolja i tankvagnen vilket vi kan tillstyrka då vi har provsmakat innehållet ett stort antal gånger.

 

Kvällen innan tillslaget var lokalerna uthyrda till Lasses minigolf för en firmafest. Enligt säker källa så var "jästernas" sammanlagda vikt 600 kg. Till kaffet inhandlades ca 50 kg socker och 5 kg vetemjöl till bullar, men 23,5 kg socker samt 1,5 kg vetemjöl blev över.

 

Kommentarer till anklagelserna:

  1. Grov olaga rusdrycksframställning: Enligt ledningens vetskap framställs inga drycker med alkoholhalt överstigande 80% vilket gör att dessa, enligt vårt förmenande, inte kan klassas som rusdrycker.
  2. Grov olaga rusdrycksförsäljning: Enda större kund är Lasses minigolf, och om våra ädla drycker där spetsas med av oss okänt elexir innehållande alkohol kan inte vi ha någon kontroll över och därför inte kan anses vara ansvariga för.
  3. Grovt bokföringsbrott: Då vi inte överhuvudtaget känner till termen bokföring så borde vi inte kunna begå något brott som vi kan straffas för m.a.p. detta. Vi har handlat i "god tro".
  4. Grovt skattebrott: Vi känner inte till att några skatter ska vara nedgrävda på vårt område, så skattebrott kan vi inte bli anklagade för.
  5. Försvårande av skattekontroll: Vi har inte hindrat någon kontrollant att leta efter nedgrävda skatter så detta dementerar vi å det bestämdaste.

Den anteckningsbok som nämns i pressmeddelandet är en bok med förteckning över alla personer som vi skall inhandla julklappar åt kommande jul. Dessa kommer nu att bli ledsna, om inte boken återlämnas snarast.

 

Angående den knapphändiga bokföringen som beslagtogs får vi hänvisa till punkt 3 ovan. Inga ytterligare kommentarer.

 

Lastbilen som beslagtogs tillhör, oss veterligt, Lasses minigolf och skulle användas för transport av "jäster" till och från festen.

 

De personer som häktades måste också tillhöra firmafesten, så dessa har vi ingen kännedom om.

 

Vi har själva försökt kontakta ägaren till Lasses Minigolf, en Herr L.W. för ersättning av skadade inventarier i samband med firmafesten men inte lyckats.

 

Julförsäljningen för Kvack & Son är inte i fara eftersom våra övriga lagerlokaler fortfarande är under vår kontroll. Konsulter kommer att ta hand om försäljningen den närmsta tiden...

 

Högaktningsfullt från okänd ort

Kvack och Son via Advokat Lage Lös på advokatfirma Procenten    

 

Fabrikörerna Kvack & Son erbjuds omgående asyl hos NVJ.

Herrar "Kvack" Lindquist och "son" Svensson erbjudes härmed asyl inom NordVestra Jårnvägens skyddområde. Inkvartering kan ordnas (på trafikförvaltningens bekostnad) antingen på semesteranläggningen Dårbacka brunn där det finns tillgång till bl. a. roulett och andra muntrationer eller på Fridas kafe i Bortfallet som är känt för sitt goda kaffebröd och framför allt för kaffet - en verkligt spets(ad) produkt! Vi kan garantera absolut säkerhet mot alla närgångna myndigheters åtgärder då vi dels har ett oöverträffat underrättelsesystem, dels har en allmoge i dessa trakter som betraktar poliser som likvärdiga med vargen (som dock numera är utrotad). En bilburen polispatrull observerades inom området för c:a 23 år sedan . Poliserna kom undan relativt oskadade om än i bara underkläderna. Bilen står nu uppställd, svårt demolerad, som minnesmonument hos Pelle Slägga, smed och legitimerad allmänmekare.

 

Välkomna!

von Bowen, styrelseordf,

Stoolpwagen, trafikchef 

 

P.S: Fria resor inom trafikområdet ingår givetvis, såväl å de sporadiskt avgående persontågen som i konduktörsfinkor och på bromsarsäten!