Spetaln.

Byggnad från 1768 som först var ett hospital. Senare inhystes också skola i byggnaden.
Här har också funnits bostäder.
Många boende verkar ha kallat byggnaden Spettarn och inte Spetaln.
Byggnaden revs 1966, men lever kvar på vår anläggning.
Vår modell har byggts av mästerbyggaren Knut. Den är försedd med belysning.

Majorsvillan.

Var från början trafikchefens bostad. Byggdes på 1870-talet.
Trafikchefen var major till graden.
Långt senare inhystes musikskola i lokalerna, från 1970-talet fram till början av 2000-talet.
Villan revs tyvärr 2016 för att ge plats åt ett hyreshus, men på vår anläggning kommer villan att finnas kvar.
Ingvar har byggt den fina modellen. Numera har den också belysning.
 
Finspångs Stationshus
Huset är byggt efter förebild från 1926, innan godsmagasinet byggdes på norra gaveln. Detta magasin har nu rivits och stationshuset ser ut som vår förebild på klubben.
Stationshuset invigdes 1874 samtidigt som järnvägen mellan Finspång och Pålsboda öppnades för trafik.
Som så många andra hus på vår anläggning är även stationshuset byggt av Knut.

Verkstäder
Dessa verkstäder användes för reparation, underhåll och ombyggnader av lok och vagnar från 1874.
Hela smalspårsnätet i Östegötland betjänades av dessa verkstäder.


Karl-Axels mjölkaffär
I affären såldes mjölk och godis. Föreståndare var Karl-Axel Lindskog.
Modellen är gjord av Knut.

Hasselbacksvägen
I detta hus fanns systembolaget innan det flyttades till nuvarande plats. Förmodligen skedde flytten någon gång i slutet av 60-talet.
Jehovas Vittnen har också använt lokalen.
Huset har, som så många andra på vår anläggning, byggts av Knut och Torbjörn har gjort skylten enligt verklig förebild.

Sjömans cementgjuteri
Gjuteriet låg på vägen upp till nuvarande Nyhem strax ovanför Karl-Axels mjölkaffär.
Byggnaden är tillbyggd i flera etapper och har en väldigt speciell form.
Det låg ofta en massa cementringar kringströdda på tomten.

Djuckerö
Förebilden för denna villa är Djuckerö i Ljusfallshammar.
Ladugården finns inte på förebilden men passade bra intill villan.
Knut har byggt modellen efter att ha gjort noggranna mätningar på plats.