Kort historik om oss

Klubben bildades 15:e oktober 1983 och består av cirka 45 medlemmar fördelade på aktiva, ungdomar och stödjande. Vi håller till i en lokal på 12x5m belägen i västra Finspång. 

 

Klubben har byggt upp en "dubbel" järnväg i skala HO (1:87) där ena halvan är 2-räls likström och andra halvan 3-räls växelström. Total spårlängd ca 250 m.

 

Lik- och växelströmsbanorna har konverterats till digital styrning men möjligheten att köra konventionellt kan ordnas med enkel omkoppling. Banorna slingrar sig över 3 stycken långa huvudbord som är förbundna i lokalens kortända. Dubbelbanorna består av långa enkelspår som delvis följer varandra. Dom är förbundna på ett ställe för utbyte av vagnar. Där finns även en vändskiva samt en del av spåret som är gemensam för båda systemen. Det finns också ett smalspår under uppbyggnad, som går från ett sågverk ner till en hamn.

Banans landskapet är uppbyggt till ungefär hälften. Vissa avsnitt av landskapet och bakgrunden har inslag från Finspång med omgivningar. Bland annat finns Finspångs station med omgivande bebyggelse från tiden 1950-60.

 

Medlemmarna kör med egna tåg medan spår och annan utrustning ägs gemensamt av klubbens medlemmar. Vi kör i huvudsak svenskt men det gör inget om det dyker upp “krokodiler”, amerikanska F7'or eller “stortyskar” på Finspångs station.

 

Vi håller stor bredd på verksamheten vilket innebär att det även finns plats för NÖJ-historik eller studier av turbinånglok.

 

På onsdagskvällar är det kör- eller byggkväll beroende på inspiration.

Vi varvar verksamheten med besök hos andra MJ-klubbar och annan järnvägsanknuten verksamhet.


Besökare hälsas hjärtligt välkomna till klubblokalen!